search

 
   

 
   

 
   

 
   

 
בטון סופר על "Light"

ייעוד:                  רכיבי מבנה ברמת גימור גבוהה, בעיקר לעמודים וקירות בטון

זרימה:                קלה ביותר

התהדקות:          קלה, אין צורך בריטוט מכני, ציפוף ידני בפטישי גומי

שקיעה (מ"מ):     בין 175 מ"מ ל-200 מ"מ (7" עד 8")

שרוע (מ"מ):       400 עד 450 מ"מ

גוון:
                    גוון אפור רגיל או אדריכלי ללא אפר פחם, על פי צורך גם לבן או מגוון

דרגות חוזק:        ב-30 עד ב-60

אגרגט מרבי:      16 מ"מ

דרגת חשיפה:     מדרגה 2 עד 11

חדירות למים:     קטנה באופן ניכר בהשוואה לבטון רגיל

מעבר כלורידים:  שיפור ניכר בהתנגדות למעבר כלורידים בהשוואה לבטון רגיל