search

 
   

 
   

 
   

 
   

 
בטון סופר על רב נפח

ייעוד:                   שכבה תחתונה של רכיבים "רבי נפח" ("רפסובות") בצפיפות זיון גבוהה

זרימה:                 עצמית כמעט מלאה

התהדקות:           התהדקות עצמית כמעט מלאה

שקיעה (מ"מ):     מעל 200 מ"מ (יותר 8")

שרוע (מ"מ):
       450 עד 600 מ"מ

גוון:
                    גוון אפור רגיל

דרגות חוזק:        ב-30 עד ב-40

אגרגט מרבי:      16 מ"מ

דרגת חשיפה:     מדרגה 1 עד 2

חדירות למים:     קטנה באופן ניכר בהשוואה לבטון רגיל

מעבר כלורידים:  שיפור ניכר בהתנגדות למעבר כלורידים בהשוואה לבטון רגיל