search

 
   

 
   

 
   

 
   

 
בטון סופר על SCC

ייעוד:                   חתכים גיאומרטריים צרים ו/או צפיפות זיון גבוהה במיוחד, תקרות, צלעות וכריך

זרימה:                 זרימה עצמית מלאה

התהדקות:           התהדקות עצמית מלאה

שקיעה (מ"מ):     שקיעה מלאה (מעבר לטווח הקונוס)

שרוע (מ"מ):       700 מ"מ ויותר

גוון:                    גוון אפור רגיל או אדריכלי ללא אפר פחם

דרגות חוזק:        ב-30 עד ב-60

אגרגט מרבי:      16 מ"מ

דרגת חשיפה:     מדרגה 2 עד 11

חדירות למים:     קטנה באופן ניכר בהשוואה לבטון רגיל

מעבר כלורידים:  שיפור ניכר בהתנגדות למעבר כלורידים בהשוואה לבטון רגיל