search

 
   

 
   

 
   

 
   

 
הובלה בתפזורת

חטיבת התובלה מספקת שירותי שינוע ווחומרי תשתית מסוגים שונים:
     • חומרי מחצבה: כל סוגי החצץ, מצעים לתשתית, אגו"ם ופסולת מחצבה.
     • חול ים: חול לתעשיית הבטון המובא, טיט וריצוף.
     • חול מילוי לצנרת, תעלות תקשורת, גז ותשתיות לאבני ריצוף משתלבות.
     • שינוע חפירות בסמיטריילרים ומשאיות רכינה, פינוי חפירות בניין, 
        חומרים גרוסים ואדמה.
     • אדמה גננית: אדמת חמרה למילוי וגינון.
    מספרי טלפון בהובלה:
    סידור הובלה:
    משרדי הנהלה: