search

 
   

 
   

 
   

 
   

 
מדה פלוס (מעל 4 ס"מ)

תערובת מדה טרייה דלילה המכילה סיבים ליישום כשכבת השלמה מישורית ומפולסת על גבי רצפות בטון. תשתית לריצוף באריחי קרמיקה, שטיחים ופרקטים.