search

 
   

 
   

 
   

 
   

 
בטון אנטיקורוזיבי - TDS

בטון אנטיקורוזיבי TDS הנסון
בטון מובא מסוג ב-40 או ב-50 עמיד בסביבה אגרסיבית (Total Durability System)
תיאור:
בטון מובא מסוג ב-40 או ב-50 עמיד בסביבה אגרסיבית
(Total Durability System).

ייעוד:
יציקת רכיבי מבנה החשופים לתנאי שירות אגרסיביים בסביבת מלחים, כימיקלים או מי ים. 

שימה:
בשפיכה ישירה, באמצעות כלי מעביר ("סל מנוף"), באמצעות משאבה או באמצעות צינור טרמי. 

יישום:
ציפוף ועיבוד באמצעות מרטטים רגילים תוך הקפדה על חיבור מושלם בין שכבות בטון.  
    בטון אנטיקורוזיבי