search

 
   

 
   

 
   

 
   

 
בטון משופר אטימות

בטון מובא מסוג ב-30 עד ב-50 בעל התנגדות משופרת לחדירת מים
תיאור:
בטון מובא מסוג ב-30 עד ב-50 בעל התנגדות משופרת לחדירת מים.

ייעוד:
יציקת רכיבי מבנה הבאים במגע ישיר עם מים ורטיבות.

שימה:
בשפיכה ישירה, באמצעות כלי מעביר ("סל מנוף") או באמצעות משאבה, בשימה במים יש להשתמש באמצעים מיוחדים (צינור טרמי וכד'). 

יישום:
ציפוף ועיבוד באמצעות מרטטים רגילים תוך חיבור מושלם בין שכבות הבטון.  
    בטון משופר אטימות