search

 
   

 
   

 
   

 
   

 
בטון אולטרא מהיר

אולטרא מהיר
בטון מעולה בעל קצב התחזקות מהיר ביותר (4 עד 8 שעות)
תיאור:
בטון מעולה בעל קצב התחזקות מהיר ביותר (4 עד 8 שעות).

ייעוד:
חיבור בין רכיבים טרומיים, יציקות סתם, שיקום, עבודות תיקון ובמקרים שבהם קיימת דרישה להשגת חוזק תחילי מהיר ביותר.

שימה:
בשפיכה ישירה או באמצעות כלי מעביר ("סל מנוף"). שימוש במשאבה מותנה בניסיון מוקדם.

יישום:
מחייב יישום מהיר ביותר ומצריך ריטוט מכני קל או ציפוף ידני.
    בטון אולטרא מהיר