search

 
   

 
   

 
   

 
   

 
בטון מהיר התחזקות

בטון מובא מסוג ב-30 עד ב-60 בעל ביצועים מעולים (High Performance Concrete), מהיר התחזקות
תיאור:
בטון מובא מסוג ב-30 עד ב-60 בעל ביצועים מעולים
(High Performance Concrete), מהיר התחזקות.

ייעוד:
יציקת רכיבי מבנה שבהם נדרש חוזק תחילי גבוה ("בגיל הצעיר") למטרת קיצור לוחות זמנים, פירוק תבניות מהיר וכד'.

מרכיבי התערובת:
צמנט, אגרגטים ומוספים מיוחדים.

שימה:
בשפיכה ישירה, באמצעות כלי מעביר ("סל מנוף") או באמצעות משאבה.

יישום:

ציפוף ועיבוד באמצעות מרטטים רגילים תוך הקפדה על הסומך הנדרש ועל תנאי אשפרה המבטיחים שימור חום ההידרציה.
    בטון מהיר התחזקות