search

 
   

 
   

 
   

 
   

 
בטון עמיד שחיקה

בטון מובא מסוג ב-40 עד ב-50 בעל עמידות משופרת בשחיקה
תיאור:
בטון מובא מסוג ב-40 עד ב-50 בעל עמידות משופרת בשחיקה.

ייעוד:
יציקת משטחים אופקיים או משופעים המשמשים לתנועת אנשים, רכב גלגלי או זחלי (מלגזות, צמ"ה, רק"מ וכד') או משטחים באולמות תעשייתיים, אזורי עבודה ואחסון.

מרכיבי תערובת:
צמנט, אגרגטים עמידי שחיקה, מוספים ותוספים, פיגמנטים וסיבים (על פי דרישה).

שימה:
בשפיכה ישירה, באמצעות כלי מעביר ("סל מנוף") או באמצעות משאבה.

יישום:

בשכבה אחת, בשתי שכבות רצופות או בשתי שכבות נפרדות. ציפוף ועיבוד באמצעות מרטטי מחט ו/או סרגלי ריטוט, גימור בהחלקה באמצעות מחליק סיבובי ("הליקופטר"). נדרשת הקפדה על אשפרה מתאימה, מיקום מישקים ומועד ביצועם.
    בטון עמיד שחיקה