search

 
   

 
   

 
   

 
   

 
בטון משופר החלקה

בטון מובא מסוג ב-30 עד ב-50 לגימור בהחלקת הליקופטר
תיאור:
בטון מובא מסוג ב-30 עד ב-50 לגימור בהחלקת הליקופטר.

ייעוד:
רצפות ומשטחים אופקיים ומשופעים.

מרכיבי תערובת:
צמנט, אגרגטים, מוספים ותוספים. על פי הזמנה מיוחדת - סיבים, פיגמנטים וחומרי שחיקה.

שימה:
בשפיכה ישירה, באמצעות כלי מעביר ("סל מנוף") או באמצעות משאבה.

יישום:
ציפוף ועיבוד באמצעות מרטטים רגילים, החלקה באמצעות מחליק סיבובי (הליקופטר).
    בטון משופר החלקה