search

 
   

 
   

 
   

 
   

 
בטון קל לשימושים מבניים

בטון מובא בדרגת חוזק ב-20 או ב-30, בעל מסה סגולית מרחבית ("משקל מרחבי") נמוכה מ-1800 ק"ג/מ"ק
תיאור:
בטון מובא בדרגת חוזק ב-20 או ב-30, בעל מסה סגולית מרחבית ("משקל מרחבי") נמוכה מ-1800 ק"ג/מ"ק.

ייעוד:
שימושים מבניים (קונסטרוקטיביים) או מבניים-למחצה, בהתאם לדרישות מיוחדות של מתכננים, לצורך הפחתת עומסים.

מרכיבי התערובת:
צמנט, אגרגטים קלים ומוספים כימיים.

שימה:
בשפיכה ישירה, באמצעות כלי מעביר ("סל מנוף") או באמצעות משאבה.

יישום:

נדרשת הקפדה על שימה וריטוט זהירים כי התערובת רגישה לסגרגציה.
    בטון קל