search

 
   

 
   

 
   

 
   

 
בטון סיבים

בטון מובא בדרגות חוזק שונות בתוספת סיבים סינתטיים, פולימריים, סיבי פלדה או סיבים אחרים
תיאור:
בטון מובא בדרגות חוזק שונות בתוספת סיבים סינתטיים, פולימריים, סיבי פלדה או סיבים אחרים.

ייעוד:
שיפור עמידות הבטון בסדיקה, בנגיפה, בכפיפה או כהשלמה או תוספת לזיון הבטון (בהתאם לסוג הסיבים).

מרכיבי התערובת:
סיבים, צמנט, אגרגטים, מוספים כימיים ותוספים מינרליים.

שימה:
בהתאם לסוג התערובת: שפיכה ישירה, באמצעות כלי מעביר ("סל מנוף"), משאבה, משאבת מייקו או מכונה להתזת בטון.

יישום:
נדרשת הקפדה יתרה על פילוג אחיד והומוגני של הסיבים בתערובת.
    בטון סיבים