search

 
   

 
   

 
   

 
   

 
בטון מותז

בטון מותז הנסון
בטון מובא מסוג ב-30 עד ב-50 בעל דירוג והרכב המתאימים ליישום בהתזה בתהליך "רטוב" או "יבש"
תיאור:
בטון מובא מסוג ב-30 עד ב-50 בעל דירוג והרכב המתאימים ליישום בהתזה בתהליך "רטוב" או "יבש".

ייעוד:
עבודות בטון מותז: חיזוק, תימוך ודיפון של עבודות מנהור, ייצוב מדרונות ומילוי חללים.

מרכיבי תערובת:
צמנט, אגרגטים, מים ומוספים כימיים (בתהליך ה"רטוב"), ותוספים מינרליים וסיבים (על פי דרישה).

שימה:
באמצעות מכונת התזה.
    בטון מותז