search

 
   

 
   

 
   

 
   

 
מניעת אבק ומניעת רעש

אבק

 ביצוע ניטורי אבק: חברת הנסון מבצעת ניטורי אבק מרחף במפעלים ובסביבתם במטרה לוודא כי המפעלים עומדים בתקנים המחמירים של המשרד להגנת הסביבה. במסגרת פעילותה, הנסון מפעילה שואבי אבק תעשייתיים ומערכות ערפול מים אוטומטיות כדי לשמור על אוויר נקי.    

 שיפורים בשינוע: משאיות ההובלה של חברת הנסון מכוסות בברזנט ובעלות סגירה חשמלית, למניעת פיזור אגרגטים וחומרי גלם אחרים בעת ההובלה.

 הרטבת צירים: בחודשי הקיץ דרכי העפר במחצבות הנסון מורטבות באמצעות מכליות מים, למניעת פיזור אבק.   

 שימוש במטאטא כביש: חברת הנסון מבצעת ניקיונות משלימים של אבק ברחובות הסמוכים למפעליה.

רעש

 טיפול מונע במוקדי רעש: חברת הנסון נעזרת בחברות המתמחות במדידה ובטיפול מונע במוקדי רעש סביבתי במחצבות מגדל צדק וחנתון. החברות מתקינות בולמי רעש חכמים ונקודתיים במוקדי הרעש, ובכך מפחיתות את עצמת הרעש באופן מיטבי.

שקיפות: על פי נוהל, מדי שבוע חברת הנסון מבררת עם תושבי האזור מה רמת הרעש וזעזועי הקרקע.