search

 
   

 
   

 
   

 
   

 
בטון לשימושים מבניים יום-יומיים

בטון_יום_יומי_הנסון
בטון מובא בדרגות חוזק ב-15 עד ב-40 ובדרגות סומך S4 עד S8

תיאור:
בטון מובא בדרגות חוזק ב-15 עד ב-40 ובדרגות סומך S4 עד S8.

ייעוד:
שימושים מבניים (קונסטרוקטיביים) רגילים.

מרכיבי תערובת:
צמנט רגיל, אגרגטים, מוספים כימיים ותוספים מינרליים.

שימה:
בשפיכה ישירה, באמצעות כלי מעביר (סל מנוף) או באמצעות משאבה.

יישום:
נדרשת הקפדה על התאמת גודל האגרגט המרבי ושיטת הציפוף למידות האלמנט ושיטת השימה (בטון רגיל, משאבה, ללא פוליה).

    בטון לשימושים יום יומיים - מפרט