search

 
   

 
   

 
   

 
   

 
בטון אדריכלי

בטון_אדריכלי_הנסון
בטון_אדריכלי_הנסון
בטון מובא מסוג ב-30 או יותר ברמות גימור שונות מיוחדות עפ"י הנחיות האדריכל
תיאור:
בטון מובא מסוג ב-30 או יותר ברמות גימור שונות מיוחדות על פי הנחיות האדריכל.

ייעוד:
רכיבי מבנה ומשטחים מיוחדים ברמות גימור שונות: גלוי, לבן, צבעוני, מחוספס, קורדרוי, מודפס, גרנוליט.

מרכיבי תערובת:
צמנט רגיל (CEM I, CEM II) או צמנט לבן, אגרגטים, מוספים, תוספים ופיגמנטים מתאימים.

שימה:
בשפיכה ישירה, באמצעות כלי מעביר (סל מנוף) או באמצעות משאבה.

יישום:
בתבניות ייעודיות בהתאם לדרישות המתכנן ולגימור הנדרש, תוך הקפדה על סוג נוזל ההפרדה ("שמן תבניות"), שיטת היציקה, הריטוט והאשפרה.

    בטון אדריכלי